Cenovnik

CENOVNIK:

Cene su informativnog karaktera. Finalne cene za izradu radova zavise i od roka i kompleksnosti teme.

1. Obrada teksta seminarskog po stranici 170 din.
2. Obrada teksta diplomskog rada po stranici 170 din.
3. Obrada teksta master rada po stranici 200 din.

4. Obrada teksta naučnog rada po stranici 230 din.

Leave a reply