Featured Godišnji Odmor

Poštovani studenti,

Zbog godišnjeg odmora u periodu od 22.07.2014.- 05.08.2014. nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na Vaša pitanja i zahteve.

Srdačan pozdrav.delightful-benches-at-the-beach-cool-facebook-timeline-covers

Featured METOD NARUČIVANJA I IZRADE RADA

Poštovani studenti,

Cene na sajtu su informativnog karaktera, finalna cena izrade zavisi od niza faktora kao što su kompleksnost zadate teme, rok izrade i ostalo.

Kada želite da naručite rad, trebate da budete svesni da se kvalitetan rad ne može uraditi za par dana. Ovo pravilo izričito važi za diplomske i master radove. Poželjno je da se javite bar mesec dana unapred, jer za izradu pomenutih radova je potrebno pripremiti literaturu, upoznati se sa temom i zatim krenuti u razradu zadate teme.

Kada su korekcije tuđeg rada u pitanju, one iziskuju više truda i vremena nego kada se rad radi od početka.

Seminarski rad sa teorijskom postavkom se može uraditi za nedelju dana, dok se analize/ankete/studije rade minimum dve nedelje.

Ovim putem Vas želimo informisati ukratko na koji način radimo, jer se dešavalo više puta da nam studenti traže diplomski rad u “5 minuta do 12”. Takve radove ne prihvatamo, jer nam je bitniji kvalitet od kvantiteta. Sem toga, usmeni marketing (preporuka i pohvala za rad) nam je od velikog značaja, a na Vama je da to i proverite.

S poštovanjem,
SeminarskiPrintercentar

Featured Uslužno pisanje seminarskih/diplomskih/master radova iz oblasti ekonomije

Poštovani studenti,

Na ovom sajtu imate mogućnost da naručite izradu rada na temu koja Vam je zadata od strane profesora, ili koju ste sami odabrali. Pišemo radove isključivo iz oblasti ekonomije iz prostog razloga, završili smo ekonomiju i imamo dugogodišnje iskustvo, pa je samim tim to oblast u kojoj možemo profesionalno da sarađujemo.

Takođe, uz pisanje rada imate mogućnost i da se isti odštampa na savremenom ink-jet štampaču, što je veoma bitno ako rad zadrži slike ili grafikone visoke rezolucije.

Na Vama je da proverite naš kvalitet, a kontakt mail na kojem možete da dobijete sve potrebne informacije je:

office@printercentar.com ili biksins2612@gmail.com

Srdačan pozdrav,
SEMINARSKI.PRINTERCENTAR

Featured ŠTAMPA I IZRADA RADOVA IZ EKONOMIJE

                                             POVOLJNO I KVALITETNO!!!

                                            – IZRADA RADOVA IZ OBLASTI EKONOMIJE

                                            – ŠTAMPANJE

                                            – KOPIRANJE I SKENIRANJE

                                            – IZRADA FOTOGRAFIJA SA DIGITALNIH FOTOAPARATA

Spisak gotovih radova

Upustvo za izradu seminarskog i diplomskog rada

Diplomski rad:

“Analiza kreditnog rizika u bankama”, “Pasivni bankarski poslovi”, “Upravljanje odnosima sa potrošačima u kompaniji Jaffa”, “Ekonometrijsko modeliranje uvoza i izvoza drvnih prerađevina”, “Strategija i strateški ciljevi u proizvodnom procesu”, “Mogućnosti unapređenja produktivnosti”, “Ekoturizam”,…

Seminarski radovi:

Investicione banke,Virtuelne organizacije,Struktura finansijskog sistema,Fiskalna i monetarna politika,Mogućnosti programa outlook express,Složen kamatni račun,Regrutovanje i selekcija,Inflacija,Odnosi sa medijima,Struktura međunarodne trgovine,Kamata kao cena novca,Monopolistička konkurencija,Odnos poslovne etike i kulture,Fleš memorija,Ugovori u oblasti turizma,Savet evrope,Sadržaj i elementi poslovnog plana,Primena metode benčmarking u proizvodnji,Analiza i finansijski izveštaj preduzeća,Pojam religije,Platni promet sa inostranstvom,Statistika-hipoteze,Benčmarking,Penzioni fondovi,Finansijski plan u biznis planu,Percepcija rizika,Struktura i sistem nabavke uslužnih organizacija,Kanali marketinga (NIS,Gasinvest),Svetska banka-finansiranje infrastrukture u Srbiji,Uloga marketing posrednika,Upravljanje razvojem preduzeća,Ugovor o poklonu,Ustavna monarhija u Srbiji,Zidanje na tuđem zemljištu,Osiguranje,Revizija,…